Wymiana pokryć dachowych z płyt azbestowo – cementowych

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

„Wymiana pokryć dachowych z płyt azbestowo – cementowych na terenie Miasta Sokołów Podlaski w roku 2018r.” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 20.841,60 zł.

Zadanie polegało na udzieleniu pomocy finansowej osobom fizycznym, wspólnocie mieszkaniowej, Miastu Sokołów Podlaski, które zdecydowały się na wymianę pokrycia dachowego wykonanego z eternitu. Pomocą finansową objęte było zdjęcie, transport i utylizacja wyrobów azbestowych. W roku 2018 wykonano transport i utylizację 6644 m2, co stanowi 79,73 Mg odpadów zawierających azbest. Koszt całkowity zadania wyniósł 34.388,09 zł, w tym 20.841,60 zł (60,77 %) pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, natomiast 13.546,49 zł stanowiły środki własne.

Jednocześnie informujemy, iż na bieżąco przyjmowane są wnioski mieszkańców o dofinansowanie w/w zadania na rok 2019. Realizacja przedmiotowego zadania w 2019 roku będzie uzależniona od uzyskania dofinansowania z funduszu.