Prace konserwacyjne i pielęgnacyjne na terenie zabytkowego Parku im. Ks. M.K. Ogińskiego w Sokołowie Podlaskim

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Urząd Miasta w Sokołowie Podlaskim informuje, że przeprowadzone zostały prace konserwacyjne i pielęgnacyjne na terenie zabytkowego Parku im. Ks. M. K. Ogińskiego. Prace konserwacyjne i pielęgnacyjne na terenie zabytkowego Parku im. Ks. M. K. Ogińskiego w Sokołowie Podlaskim dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 43.455,20 zł.

W okresie jesiennym bieżącego roku, na terenie zabytkowego parku im. Księcia Mikołaja Kleofasa Ogińskiego przy ulicy Lipowej, przeprowadzono konserwacje terenów zieleni. Prace polegały na pielęgnacji zabytkowego drzewostanu, w tym pomników przyrody oraz terenów zakrzewionych. Konserwacji poddano 420 sztuk drzew oraz 206 m2 powierzchni krzewiastej. Prace techniczne polegały nie tylko na wykonaniu cięć sanitarnych, formujących i korygujących pokrój drzew czy też poprawiających ich statykę, ale także na zastosowaniu wiązań elastycznych w celu wzmocnienia mechanicznego konarów poszczególnych drzew. Całkowity koszt wykonania jesiennej pielęgnacji wyniósł 48.283,56 zł, a środki na ten cel pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, który zrefundował 90% kosztów zadania, tj. 43.455,20 zł.