Prace konserwacyjne i pielęgnacyjne na terenie zabytkowego Parku im. Ks. M. K. Ogińskiego w Sokołowie Podlaskim – etap III

„Prace konserwacyjne i pielęgnacyjne na terenie zabytkowego Parku im. Ks. M. K. Ogińskiego w Sokołowie Podlaskim – etap III, dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 18.666 zł”.

W okresie od 1 kwietnia do 10 października 2017r., na terenie zabytkowego parku im. Księcia Mikołaja Kleofasa Ogińskiego przy ulicy Lipowej, przeprowadzono trzeci etap konserwacji terenów zieleni. W tym roku, szczególną uwagą skierowano na wykonanie pielęgnacji 176 szt. pni drzew (w tym cięcia korygujące pokrój, cięcia redukujące statykę drzewa, cięcia sanitarne), ochronę kasztanowców białych poprzez ponowne zastosowanie pułapki feromonowej na szrotówce kasztanowcowniaczka (89 sztuk), nowe nasadzenia 10 szt. drzew (5 dębów i 5 sosen).

Całkowity koszt wykonania prac pielęgnacyjno – zabezpieczających wyniósł 35.078,40 zł, a środki na ten cel pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, który dofinansował 53,21 %kosztów zadania, tj. 18.666,00 zł.

foto: Prace konserwacyjne i pielęgnacyjne na terenie zabytkowego Parku im. Ks. M. K. Ogińskiego w Sokołowie Podlaskim - etap III - pic sid1736 0 thumb2