Wymiana pokryć dachowych z płyt azbestowo – cementowych na terenie Miasta Sokołów Podlaski

„Wymiana pokryć dachowych z płyt azbestowo – cementowych na terenie Miasta Sokołów Podlaski, dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 28.917,84 zł”.

 Zadanie polegało na udzieleniu pomocy finansowej osobom fizycznym, które zdecydowały się na wymianę pokrycia dachowego wykonanego z eternitu. Pomocą finansową objęte było zdjęcie, transport i utylizacja wyrobów azbestowych. W roku 2017 wykonano transport i utylizację 6843 m2, co stanowi 82,116 Mg odpadów zawierających azbest. Koszt całkowity zadania wyniósł 35.456,05 zł, w tym 28.917,84 zł (81,56%) pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, natomiast 6.538,21 zł stanowiły środki własne.

Jednocześnie informujemy, iż na bieżąco przyjmowane są wnioski mieszkańców o dofinansowanie w/w zadania na rok 2018. Realizacja przedmiotowego zadania w 2018 roku będzie uzależniona od uzyskania dofinansowania z funduszu.

foto: Wymiana pokryć dachowych z płyt azbestowo – cementowych na terenie Miasta Sokołów Podlaski - pic sid1736 0 thumb2