Sokołowska oświata wciąż zmienia się na lepsze

Szkoła Podstawowa nr 3

Żaden nauczyciel nie stracił pracy. Najbardziej obleganą szkołą jest „jedynka” a top-przedszkolem – „dwójka”. W roku szkolnym 2017/2018 w sokołowskich szkołach, w 84 klasach, uczy się 1789 uczniów. W jednym oddziale jest przeciętnie 21,3 ucznia.  Burmistrz Bogusław Karakula na minionej sesji Rady Miejskiej, pozytywnie ocenił  zmiany, jakie w związku z reformą szkolnictwa, zaszły w sokołowskiej oświacie. Mówił też o trwających wciąż przygotowaniach do otwarcia szkoły muzycznej.

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej została przyjęta nowa siec oświatowa, przyszedł więc czas na podsumowania wprowadzania reformy oświaty w naszym mieście. Od 1 września w szkołach prowadzonych przez samorząd miasta żaden nauczyciel nie został zwolniony. Część z nauczycieli musi wprawdzie liczyć się z ograniczeniami etatów, ale wynika to ze spadku demografii, a nie reformy oświaty. Najważniejsze, że nikt nie stracił pracy – wyjaśnił burmistrz Bogusław Karakula.

Szkoły podstawowe `

Z zestawienia przygotowanego przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta wynika, że najwięcej, bo aż 530 uczniów uczy się Publicznej Szkole Podstawowej nr 1. W tej szkole jest 25 klas ze średnią liczbą uczniów na klasę 21,2.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 liczy 387 uczniów. W 18 oddziałach uczy się średnio 21,05 ucznia na klasę.

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 jest 487 uczniów, 22 oddziały i 22,1 ucznia na oddział.

Dwie nowe Publiczne Szkoły Podstawowe, powstałe z przekształcenia dotychczas działających miejskich gimnazjów (nr 1 i nr 2) to Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 i Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6.

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 (powstałej na bazie wygaszanego PG nr 2) jest 104 uczniów w 6 oddziałach. W jednej klasie uczy się 17,3 ucznia.

Do publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 (powstałej na bazie wygaszanego PG nr 1) uczęszcza 282 dzieci. Uczą się w 13 klasach, gdzie średnio jest 21,6 ucznia.

W związku z powstaniem nowej sieci szkół wszystkie szkoły powstałe mają nowe obwody szkolne.

W wygaszanych gimnazjach w 12 klasach gimnazjalnych uczy się 256 uczniów.

Bogusław Karakula: – Mamy miejsce dla wszystkich przedszkolaków

Zgodnie z nowymi przepisami, miasto musiało zapewnić 6 – latkom warunki do  korzystania z wychowania przedszkolnego. Samorząd miejski przygotował więc  wszystkim zgłoszonym dzieciom miejsca. Udało się to przez zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych w budynku szkoły podstawowej.

– Wszystkie dzieci znalazły miejsca w przedszkolach, dzięki temu, że zaadaptowaliśmy skrzydło budynku szkoły podstawowej nr 3 przy ul.Repkowskiej.  W oddziale zamiejscowym znalazły się miejsca dla 50 dzieci – powiedział burmistrz Bogusław Karakula.

Nowe pomieszczenia przedszkolne, w PSP nr 3, zostały gruntowanie przebudowane na potrzeby przedszkolaków. Powstały nie tylko kolorowe, ciche i przytulne sale, ale i toalety dla przedszkolaków.

Oddziały przedszkola przy ul. Repkowskiej zostały wyposażone w nowe zabawki i pomoce dydaktyczne. Oddział zamiejscowy jest kopią „dwójki”, sale mają identyczny wystrój, codzienny jadłospis w obu placówkach jest identyczny.

Do filii przedszkola trafiło 50 dzieci, w wieku  3 i 4 lat.

Modernizacja pomieszczeń była inwestycją na przyszłość,

Podejmując decyzję o przystosowaniu pomieszczeń, burmistrz brał pod uwagę dane demograficzne. Tworząc filię przedszkola, udało się równocześnie zabezpieczyć miejsca dla przedszkolaków, które będą potrzebne przez lata.

W bieżącym roku szkolnym, do sokołowskich przedszkoli uczęszcza 651 dzieci,  działa 27 oddziałów. Na jeden oddział przypada średnio 24,1 dziecka.

„Dwójka” oblegana

W Miejskim Przedszkolu nr 2 – jest 200 dzieci (w jednym oddziale średnio 25)

W Miejskim Przedszkolu nr 3 – 164 (średnio 23,4 w jednym oddziale)

W Miejskim Przedszkolu nr 4 – 100 dzieci – (średnio 25 w jednym oddziale).

W Miejskim Przedszkolu nr 5 jest 150 (25  w oddziale)

Przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 funkcjonuje dwuoddziałowa „zerówka”, gdzie średnio na oddział przypada 18,5 dziecka.

 

Staramy się o szkołę muzyczną

Nadal trwają przygotowania do utworzenia w Sokołowie Podlaskim Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Sokołowie Podlaskim.

Żeby w naszym mieście mogła funkcjonować taka placówka, zgodę musi wyrazić Minister Kultury. Taki wniosek Urząd Miasta wysłał już do Ministerstwa Kultury.

W sierpniu do Sokołowa przyjechał wizytator. Obejrzał budynek, w którym ma funkcjonować szkoła muzyczna, czyli pomieszczenia w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3. Wizytator odwiedził ognisko muzyczne w SOK, które w tym roku kończy 50 lat.

Wizytator zobaczył pomieszczenia w PSP nr 3. Szkoła muzyczna ma mieścić się na piętrze głównego skrzydła, PSP nr 3. To tam znajdzie się większość pomieszczeń. Sala do rytmiki i prezentacji ma być usytuowana w zmodernizowanej, byłej sali gimnastycznej szkoły.

Urzędnicy przekazali wizytatorowi kopie dokumentów zebranych do tej pory, dotyczących między innymi nauczycieli zainteresowanych pracą w sokołowskiej szkole.

Pomieszczenia dla szkoły zostaną odpowiednio zaadaptowane, ale prace rozpoczną się dopiero, kiedy zgodę na otwarcie placówki wyda Minister.