Projekt pn: „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Miasta Sokołów Podlaski”

Dnia 13 czerwca 2016 r. Miasto Sokołów Podlaski podpisało Umowę z Województwem Mazowieckim na realizację projektu pn: „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Miasta Sokołów Podlaski”.Bez tytułu

Celem projektu jest zidentyfikowanie zdegradowanych części miasta, wskazanie obszarów do rewitalizacji oraz opracowanie dokumentu, w którym zostaną zdefiniowane zadania inwestycyjne i działania społeczne służące pozytywnym przemianom społecznym, gospodarczym i przestrzennym. Opracowanie Programu Rewitalizacji umożliwi realizację działań zawartych w tym dokumencie z udziałem zewnętrznego dofinansowania z programów unijnych w latach 2014-2020. O dofinansowanie swoich przedsięwzięć będą mogli ubiegać się beneficjenci należący zarówno do sektora publicznego jak i prywatnego, w tym przedsiębiorcy.

Projekt opiera się na idei dialogu z mieszkańcami i zdefiniowaniu ich potrzeb. Rewitalizacja, poza modernizacją infrastruktury technicznej, remontami ulic i odnowieniem budynków, to przede wszystkim szereg kompleksowych działań społecznych, dzięki którym wsparcie otrzymają mieszkańcy.

Projekt jest realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.