Umowa na kontynuację budowy Parku Przemysłowego wraz termomodernizacją SP2

Podpisanie umowy

17 października została podpisana umowa na kontynuację budowy Parku Przemysłowego Sokołów Podlaski wraz z termomodernizacją Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2.

Jest to postępowanie prowadzone w ramach realizacji projektu pn. „Rewitalizacja Miasta Sokołów Podlaski na terenach dawnej cukrowni, I etap wraz z termomodernizacją Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2”, współfinansowanego przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa VI „Jakość życia” Działanie 6.2. „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych”.

Wykonawcą jest firma BUDIR SYSTEM SP. Z O.O.