Regulacja koryta rzeki Kościółek

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

„Regulacja koryta rzeki Kościółek w Sokołowie Podlaskim dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji, w kwocie 100.000,00 zł”

Celem projektu była poprawa regulacji koryta rzeki Kościółek na odcinku od części ulicy Lipowej do ulicy Ząbkowskiej o długości 280 m. Z uwagi na znaczne uszkodzenia umocnień skarpy (wyrwy, osuwiska), umocnień przy przepustach drogowych, erozji dennej, zarastania skarp chwastami, które blokują dopływ wód, niezbędna była regulacja rzeki, która usprawniła jej funkcjonowanie, poprawiła przepustowość koryta. Realizacja projektu przyczyniła się również do wyrównania niwelety dna rzeki, ułatwienia przepływu wód burzowych i wiosennych przez teren zabudowany, zahamowania erozji dennej i bocznej koryta rzeki, powstrzymania rozmywania i dalszego niszczenia skarp rzeki, naprawy umocnień przy przepustach drogowych, umocnienia wylotów z kolektorów burzowych, umocnienia spływów wód opadowych, podniesienia estetyki otoczenia rzeki.