Dofinansowanie dla miejskich inwestycji

13 lipca 2009

Na XXIX sesji Rady Miejskiej Burmistrz Miasta poinformował, że Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził listy rankingowe projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Dofinansowanie utylizacji azbestu

13 lipca 2009

28 kwietnia 2009 r. miasto Sokołów Podlaski wystąpiło z wnioskiem do WFOŚiGW o dofinansowanie zadania, polegającego na wymianie pokryć dachowych z falistych płyt azbestowo-cementowych (eternit) w roku 2010.

Miejski program gospodarki odpadami

13 lipca 2009

Spełniając ustawowy obowiązek Urząd Miasta Sokołów Podlaski przygotował Projekt „Aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla miasta Sokołów Podlaski na lata 2009 – 2011, z perspektywą na lata 2012 – 2018”.

Forum organizacji pozarządowych

13 lipca 2009

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi odbędzie się regionalne forum, dotyczące zasad prowadzenia przez Kuratorium Oświaty w Warszawie konkursów na sfinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz spotkanie przedstawicieli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przedstawicielami organizacji… Czytaj dalej Forum organizacji pozarządowych

Festiwal eSKa w SOK

13 lipca 2009

Festiwal Zespołów Kabaretowych Seniorów z Mazowsza „eSKa” jest formą popularyzacji i promocji amatorskiej twórczości kabaretowej uprawianej chętnie przez Seniorów. To przedsięwzięcie skierowane do środowiska osób tzw. „złotego wieku”, obejmuje swym zasięgiem region Mazowsza.

Wielkie budowanie przy Repkowskiej

13 lipca 2009

Rozpoczął się drugi etap budowy boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 2. Po wybudowaniu ogrodzenia oraz zagospodarowaniu części skweru przy ul. Repkowskiej w roku ubiegłym, w bieżącym roku planowane jest zakończenie zadania.

Wielkanoc w SOK

13 lipca 2009

Tradycyjnie w czwartek przed Niedzielą Palmową w Sokołowskim Ośrodku Kultury odbędzie się Świąteczny Jarmark Wielkanocny i Powiatowy Konkurs Tradycyjnych Wypieków Wielkanocnych.

1 2 3 4 5 6