Forum organizacji pozarządowych

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi odbędzie się regionalne forum, dotyczące zasad prowadzenia przez Kuratorium Oświaty w Warszawie konkursów na sfinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz spotkanie przedstawicieli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przedstawicielami organizacji pozarządowych.

Forum odbędzie się w dniu 7 maja 2009 r. o godz. 11.00 w siedzibie Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach.

Tematyka forum:

  1. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży – prezentacje przygotowuje Mazowieckie Kuratorium Oświaty.
  2. Rządowy Program „Razem Bezpieczniej” – prezentacje przygotowuje Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
  3. Przygotowania do konsultacji programu współpracy Wojewody Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi w 2010 roku – przygotowuje Pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
  4. Centrum Informacyjne dla cudzoziemców – informację przygotowuje Pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
  5. Wolne wnioski i dodatkowe informacje.