Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Urzędu Miasta

Skauci przekazujący sobie ogień Betejemskiego Świata Pokoju
foto: Facebook ZHP Sokołów Podlaski

W czwartek 21 grudnia hm. Sławomir Pasik – Komendant Hufca ZHP Sokołów Podlaski im. Janusza Korczaka przekazał na ręce Zastępcy Burmistrza Miasta Krzysztofa Dąbrowskiego Betlejemskie Światełko Pokoju.

Betlejemskie Światełko Pokoju pochodzi z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Jest to wieczny ogień i jest on źródłem Betlejemskiego Światełka Pokoju. Światełko to stanowi ogniwo łączące ludzi na całym świecie, które jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei – mówi Krzysztof Dąbrowski.

Komendant sokołowskiego Hufca poinformował Zastępcę burmistrza, że w tym roku Betlejemskie Światło Pokoju odebrała od słowackich skautów bardzo liczna, bo aż 70-cio osobowa grupa Harcerzy reprezentująca Hufiec ZHP w Sokołowie Podlaskim im. Janusza Korczaka. Uroczystość miała miejsce w sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem.

„- Wyruszymy teraz z wielką sztafetą po Polsce i przekażemy je dalej z hasłem „Czyńmy Pokój”. „Chcemy (…) na chwilę się zatrzymać i zastanowić się nad tym, czym jest pokój i jak możemy go budować w swoich lokalnych społecznościach” – mówiła naczelniczka ZHP hm. Martyna Kowacka.

Społeczność sokołowskich harcerzy była częścią 2500 osób zebranych w Sanktuarium na Krzeptówkach, którzy odebrali od słowackich skautów Betlejemskie Światło Pokoju. Podczas uroczystej Mszy Świętej, która rozpoczęła się o 23:00 w Sanktuarium na Krzeptówkach słowaccy skauci przekazali na ręce hm. Anny Nowosad – Naczelniczki ZHP oraz hm. Dariusza Supła – Przewodniczącego ZHP Światło, które przywędrowało do nich z Austrii. Rozpoczęła się wielka sztafeta Światła. Od tej uroczystej chwili harcerki i harcerze w całej Polsce niosą Światło wraz z jego przesłaniem.

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 r. Tradycją stało się, że ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji, raz w Polsce.

„- Dzieląc się Światłem ze swoimi bliskimi i lokalnymi społecznościami, pochylcie się nad znaczeniem pokoju i tym, jak możecie go razem budować w waszych małych ojczyznach. Podzielcie się tym symbolem braterstwa, pokoju i przyjaźni z każdym, kto chce go przyjąć” – apelowała naczelniczka ZHP hm. Martyna Kowacka.

Idea przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju sięga 1986 r. Akcji od 1987 r. patronują austriaccy skauci, którzy przewożą do swojego kraju płomień z Groty Betlejemskiej – miejsca narodzin Chrystusa.

W Wiedniu odbywa się ekumeniczna uroczystość, podczas której płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.