28.12.2023 wnioski o wydanie dowodu osobistego do godziny 12.00

W związku z koniecznością zapewnienia bezpiecznego wdrożenia z dniem 29 grudnia br. rozwiązań umożliwiających świadczenie usług związanych z wnioskowaniem o dowód osobisty informuję, iż w dniu 28 grudnia 2023 r. wnioski o wydanie dowodu osobistego będą przyjmowane tylko do godziny 12.00.

Z wyrazami szacunku,

Ewa Buśk
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich