Sprzątanie Świata 2023

Młodzież podczas akcji. Ubrani w odblaskowe stroje, prezentują worki z zebranymi śmieciami.

Zakończyła się zaplanowana na 15 – 17 września 2023 r. XXX akcja „Sprzątanie Świata Polska 2023”. W tegorocznej edycji pod hasłem „Sprzątanie świata łączy ludzi” wzięło udział 19 jednostek, w tym 10 szkół, 7 przedszkoli, Hufiec ZHP oraz Środowiskowy Dom Samopomocy. Akcję zorganizowano we współpracy z Fundacją „Nasza Ziemia”. Jak co roku akcję wspierało Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno – Komunalnych Sp. z o.o poprzez udostępnienie kontenerów oraz bezpłatny odbiór zebranych odpadów.

Podejmowane corocznie działania akcji „Sprzątania świata” wspomagają selektywną zbiórkę odpadów i poszanowania zasobów środowiska oraz uczą jak nie tworzyć niepotrzebnych odpadów, dzięki czemu będziemy stawać się coraz bardziej odpowiedzialnymi konsumentami, a w konsekwencji nie będziemy zaśmiecać, ani w takim stopniu jak dotąd zużywać i niszczyć środowiska.

Lista uczestników akcji XXX akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2023”

 • Przedszkole Miejskie Nr 2
 • Przedszkole Miejskie Nr 3
 • Przedszkole Miejskie Nr 4
 • Przedszkole Miejskie Nr 5
 • Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek
 • Niepubliczne Przedszkole „Akademia Puchatka”
 • Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka”
 • Szkoła Podstawowa Nr 1
 • Szkoła Podstawowa Nr 2
 • Szkoła Podstawowa Nr 3
 • Szkoła Podstawowa Nr 4
 • Szkoła Podstawowa Nr 6
 • Zespół Szkół Specjalnych
 • Zespół Szkół Salezjańskich
 • I Liceum Ogólnokształcące
 • Zespół Szkół Nr 1
 • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
 • ZHP-Hufiec w Sokołowie Podlaskim
 • Środowiskowy Dom Samopomocy