74 tysiące dla OSP, 12 na ochronę środowiska

Współne zdjęcie sygnatariuszy umów
foto: Urząd Gminy Sokołów Podlaski

W czwartek 8 lipca w Jabłonnie Lackiej podpisane zostały cztery umowy o dofinansowanie pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem Sokołów Podlaski.

  • Umowa o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie zadania pod nazwą „Eko akcja” w kwocie 12.250,00 zł.
  • Umowa o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej „Cukrownia” w kwocie 25 000,00 zł.
  • Umowa o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej „Cukrownia” w kwocie 32 000,00 zł.
  • Umowa o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu wyposażenia w postaci odzieży ochronnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej „Cukrownia” w kwocie 17 200,00 zł.

Województwo Mazowieckie reprezentowali p. Adam Struzik, Marszałek Województwa, p. Elżbieta Lanc i p. Janina Ewa Orzełowska, Członkowie Zarządu oraz p. Agnieszka Kucharczyk-Balas jako przedstawiciel Skarbnika Województwa Mazowieckiego. Ze strony Miasta Sokołów Podlaski podpisy na umowach złożyli p. Krzysztof Dąbrowski, Zastępca Burmistrza Miasta i p. Elżbieta Hermanowicz, Skarbnik Miasta.

Łącznie w powiecie sokołowskim dzięki wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego zostaną zrealizowane 83 projekty. Wysokość dotacji z budżetu Mazowsza to ponad 3 mln zł. Więcej na https://mazovia.pl/pl/rozwoj-regionalny/aktualnosci/sokolowski-ze-wsparciem.html.