Wymiana pokryć dachowych z płyt azbestowo – cementowych na terenie Miasta Sokołów Podlaski

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

„Wymiana pokryć dachowych z płyt azbestowo – cementowych na terenie Miasta Sokołów Podlaski” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 11.002,56 

Zadanie polegało na udzieleniu pomocy finansowej osobom fizycznym, które zdecydowały się na wymianę pokrycia dachowego wykonanego z eternitu. Pomocą finansową objęte było zdjęcie, transport i utylizacja wyrobów azbestowych. W roku 2021 wykonano transport i utylizację 68,209 Mg odpadów zawierających azbest. Koszt całkowity zadania wyniósł 32.638,38 zł, w tym 11.002,56 zł (33,71 %) pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, natomiast 21.635,82 zł stanowiły środki własne. 

Jednocześnie informujemy, iż na bieżąco przyjmowane są wnioski mieszkańców o dofinansowanie w/w zadania na rok 2022. Realizacja przedmiotowego zadania w 2022 roku będzie uzależniona od uzyskania dofinansowania z funduszu.