Wymiana pokryć dachowych z płyt azbestowo-cementowych

foto: Plakat promocyjny - dotacje azbest

Urząd Miasta w Sokołowie Podlaskim informuje, iż przyjmowane są na bieżąco wnioski mieszkańców na dofinansowanie zadania pn. „Wymiana pokryć dachowych z płyt azbestowo-cementowych na terenie Miasta Sokołów Podlaski”, planowanego do realizacji w 2019 roku.

Zadanie będzie polegało na udzieleniu pomocy osobom fizycznym, które zdecydowały się na wymianę pokrycia dachowego wykonanego z eternitu lub na usunięcie eternitu pochodzącego z wcześniejszych prac demontażowych. Pomocą objęte jest wyłącznie zdjęcie, transport i utylizacja wyrobów azbestowych, nie obejmuje ona zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego.

Ponadto informujemy, że zadanie będzie finansowane ze środków WFOŚiGW i obejmuje 85% kosztów zdjęcia, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest, a jego realizacja będzie uzależniona od uzyskanego dofinansowania z funduszu.

Formularze wniosków o dofinansowanie można pobrać z naszej strony lub osobiście w biurze podawczym Urzędu Miasta.