Konsultacje programu współpracy z NGO na 2022 rok

Uprzejmie informujemy, że na stronach BIP dostępne jest Zarządzenie Nr 129/2021 Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski z dnia 21 września 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących programu współpracy Miasta Sokołów Podlaski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022.

Konsultacje odbędą się w dniach 29.09 – 6.10.2021.