Wymiana pokryć dachowych z płyt azbestowo – cementowych na terenie Miasta Sokołów Podlaski

Logo Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Urząd Miasta w Sokołowie Podlaskim informuje, że w okresie od 1 do 30 października 2015 roku przeprowadzony został program „Wymiany pokryć dachowych z płyt azbestowo-cementowych na terenie Miasta Sokołów Podlaski dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji, w kwocie 39.434,00 zł”.

Zadanie polegało na udzieleniu pomocy finansowej osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym, które zdecydowały się na wymianę pokrycia dachowego wykonanego z eternitu. Pomocą finansową objęte było zdjęcie, transport i utylizacja wyrobów azbestowych. W roku 2015 wykonano transport i utylizację 6833 m2, co stanowi 81,996 Mg odpadów zawierających azbest. Koszt całkowity zadania wyniósł 46.393,56 zł, w tym 39.434,00 zł (85%) pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, natomiast 6.959,56 zł stanowiły środki własne.

Jednocześnie informujemy, iż na bieżąco przyjmowane są wnioski mieszkańców o dofinansowanie w/w zadania na rok 2016. Realizacja przedmiotowego zadania w 2016 roku będzie uzależniona od uzyskania dofinansowania z funduszu.