Ogłoszenie w sprawie rodzaju i form ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Miasta Sokołów Podlaski

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski
z dnia 20 kwietnia 2020 roku

w sprawie rodzaju i form wprowadzonych ograniczeń[1] w wykonywaniu zadań przez Urząd Miasta Sokołów Podlaski

Do odwołania Urząd Miasta Sokołów Podlaski wykonuje wyłącznie zadania publiczne niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom i w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów. Do zadań tych zalicza się w szczególności:

 1. Rejestrację stanu cywilnego
 2. Ewidencję ludności i dowody osobiste
 3. Świadczenie usług komunalnych, w tym zgłoszenia do rejestru odbioru odpadów komunalnych
 4. Administracji architektoniczno-budowlanej, w tym dotyczące:
 5. Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 6. Decyzji niezbędnych do prowadzenia inwestycji drogowych i kolejowych wynikających z prawa własności drogi publicznej
 7. Ochrony środowiska, w tym dotyczące:
  a) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji
 8. Decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów
 9. Zagospodarowania wód opadowych w zakresie kompetencji organów gminy

Załatwianie powyższych spraw odbywa się drogą elektroniczną, korespondencyjną za pośrednictwem Poczty Polskiej lub telefoniczną. Dokumenty papierowe mogą być składane do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu do budynku Urzędu od ul. Armii Krajowej.

Burmistrz Miasta
Sokołów Podlaski
/-/ Bogusław Karakula

Kontakt:  Urząd Miasta Sokołów Podlaski, 08-300, ul. Wolności 21, mail: um@sokolowpodl.pl, tel. 25 7817500 (kancelaria ogólna). Szczegółowy wykaz numerów telefonów dostępny tutaj.


[1] Na podstawie § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.697 z dnia 2020.04.19)