Umowa na kolejny sprzęt do zdalnego nauczania podpisana

Sygnatariusze umowy

Miasto Sokołów Podlaski, w ramach projektu partnerskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” otrzyma dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Janusza Kusocińskiego sprzęt komputerowy do prowadzenia zajęć online o wartości 130 000,00 zł.

1 lipca 2020 r. nastąpiło podpisanie umowy partnerskiej realizacji projektu pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego, reprezentowanym przez Elżbietę Lanc – Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego i Janinę Ewę Orzełowską – Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego a Miastem Sokołów Podlaski reprezentowanym przez Krzysztofa Dąbrowskiego – Zastępcę Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski i Grażynę Grądzką – Skarbnika Miasta.

Projekt jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu to 35 mln zł, z czego 28 mln zł to środki z UE, ponad 5,2 mln zł z budżetu województwa mazowieckiego oraz ponad 1,7 mln zł z budżetu państwa.

Kwota 25,8 mln zł zostanie przeznaczonych na wyposażenie szkół i placówek oświaty w sprzęt TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) do prowadzenia zajęć edukacyjnych, 5,2 mln zł trafi na wyposażenie szkół i placówek w pakiety oprogramowania, a 680 tys. zł na szkolenia dla ok. 800 nauczycieli oraz 2000 uczniów.

Sokołowska „Jedynka” znalazła się wśród 37 szkół z subregionu siedleckiego i w gronie 236 mazowieckich szkół.

Dzięki środkom z UE do szkół trafi niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji sprzęt i oprogramowanie. Będą to stanowiska komputerowe, tablice multimedialne, monitory interaktywne, tablice dotykowe, laptopy, tablety, moduły i programy edukacyjne, drukarki, projektory oraz urządzenia wielofunkcyjne. Nauczyciele przy użyciu zakupionego w projekcie sprzętu i oprogramowania wezmą udział w szkoleniach i instruktażach z prowadzenia nauki w formie zdalnej. Uczniowie, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i z niepełnosprawnościami otrzymają urządzenia mobilne (laptopy/tablety) oraz dostęp do Internetu. Wsparciem zostaną objęci uczniowie nieposiadający w domu możliwości technicznych do uczestnictwa w zdalnych zajęciach lekcyjnych.