Funkcjonowanie Urzędu Miasta podczas zagrożenia COVID-19

Koronawirus

Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski uprzejmie informuje, że – w związku ze wzrostem zagrożenia epidemiologicznego – Urząd Miasta Sokołów Podlaski wykonuje zadania publiczne w trybie stacjonarnym, z pełną obsadą stanowisk, jednak w miarę możliwości prosimy o załatwianie spraw w trybie zdalnym, tj. drogą elektroniczną, telefoniczną, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poprzez umieszczenie dokumentów w skrzynce podawczej znajdującej się przy wejściu do budynku od ulicy Armii Krajowej. Wpłat można dokonywać na numery kont podane na dole strony.

W sprawach wymagających osobistego stawiennictwa w urzędzie prosimy uprzednio umawiać się telefonicznie (dane kontaktowe poniżej). W Biurze Obsługi Interesanta mogą jednocześnie przebywać 2 osoby, w tym 1 osoba do kasy. W poczekalni Urzędu Stanu Cywilnego może przebywać 1 osoba, obsługa interesantów odbywa się pojedynczo.

Przed wejściem na teren urzędu obowiązuje zasłonięcie nosa i ust maseczką, dezynfekcja rąk i kontrola temperatury ciała.

W sprawach skargi i wniosków:

  • Burmistrz Miasta przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach 11-17:00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym w sekretariacie, tel. 25 7817510.
  • Przewodniczący Rady Miejskiej przyjmuje interesantów w środy w godzinach 15-17:00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 25 7817520.

DANE KONTAKTOWE:

Numery kont bankowych do dokonywania wpłat:

  • 84 1240 2715 1111 0000 3272 6046 – wpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej
  • 51 1240 2715 1111 0010 4729 0962 – wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • 47 1240 2715 1111 0000 3272 6033 – wpłaty wadium na przetarg
  • 76 1240 2715 1111 0010 4311 7281 – rachunek dochodów budżetu