Informacja o uzyskaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość

Od dnia 13 marca 2020 r. do odwołania na terenie Powiatu Sokołowskiego nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie będzie udzielane telefonicznie pod nr tel. 506 166 212 bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 1tomaszsojka@gmail.com

Z porad prawnych można skorzystać pod nr infolinii +48 536 954 658

W związku z powyższym osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem e-maila wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Wzór wniosku do pobrania na stronie BIP: https://powiat-sokolowski.bip.net.pl/ w zakładce nieodpłatna pomoc prawna.