Nadzwyczajna III Sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r., poz. 994 z póź.zm.) oraz wniosku Burmistrza Miasta z dnia 11.12.2018r., zwołuje się na dzień 17 grudnia 2018r. (poniedziałek) na godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Nadzwyczajną III Sesję Rady Miejskiej.

Porządek obrad:

  • Otwarcie sesji.
  • Projekt uchwały RM w spr. stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Sokołów Podlaski.
  • Projekt uchwały RM w spr. określenia stawek podatku od środków transportowych i poboru podatku na terenie Miasta Sokołów Podlaski.
  • Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie Miasta w roku 2018.
  • Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Waldemar Hardej