Nowy sprzęt dla OSP Cukrownia

Przekazanie sprzętu

11 grudnia 2018r. w Urzędzie Miasta odbyło się przekazanie wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej „CUKROWNIA” w Sokołowie Podlaskim.

Zadanie współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, w wysokości 99% kosztów całego zadania, pozostałe 1 % stanowi środki własne miasta.

W ramach pozyskanych środków sfinansowano zakup defibrylatora oraz miernika wielogazowego, które ułatwią pracę strażakom i przyczynią się do sprawniejszego udzielaniu pomocy poszkodowanym na miejscu. Wartość dofinansowania wyniosło 8.320,45 zł.

Przekazania pozyskanego wyposażenia dokonali: Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski Bogusław Karakula, Zastępca Burmistrza Krzysztof Dąbrowski oraz Sekretarz Miasta Maria Truszkowska.

foto:  - Loga MS i FS 1