Uroczyste przekazanie strażnicy OSP po remoncie

Przecięcia wstęgi dokonują: p. Marszałek Ewa Orzełowska, Burmistrz Miasta Bogusław Karakula i prezes OSP Marek Kalata.

W czwartek 26 maja przed południem odbyło się uroczyste przekazanie wyremontowanej strażnicy OSP Cukrownia. Po przecięciu wstęgi, p. Ewa Orzełowska, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, przekazała druhom prezent – flary sygnalizacyjne.

Inwestycję sfinansowano ze środków Urzędu Marszałkowskiego (25 tys. zł), Miasta Sokołów Podlaski (30 tys. zł) i wkładu własnego jednostki w wysokości 15 tys. zł.