Dyrektor na medal

Kazimierz Soszka

Dyrektor SP nr 6 oraz kierownik kapeli ZPiT „Sokołowianie” Kazimierz Soszka został odznaczony przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Odznaczenie wręczono 27 lutego w ministerstwie. Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (łac. chwała sztuce) nadawany jest przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego osobie lub instytucji wyróżniającej się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego.

Jak to się wszystko zaczęło?

Pan Kazimierz Soszka ukończył Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia w Wałbrzychu oraz stacjonarne studia muzyczne w Lublinie w 1986 r. Po studiach rozpoczął pracę w Sokołowskim Ośrodku Kultury jako nauczyciel muzyki. W tym samym czasie Zarząd OSP w Sokołowie Podlaskim zaproponował mu pracę na stanowisku dyrygenta rozpadającej się wówczas orkiestry dętej.

Dyrygent orkiestry dętej w OSP

Zadanie to podjął, a następnie rozbudował skład osobowy orkiestry do 30 muzyków, pozyskał utwory muzyczne do pracy z orkiestrą o szerokim repertuarze Przez 22 lata prowadzenia orkiestry wykształcił kilkunastu nowych muzyków na potrzeby orkiestry, która brała wówczas udział we wszystkich uroczystościach państwowych, kościelnych, lokalnych (ok. 15 występów publicznych w przeciągu każdego roku). Szczególnym wydarzeniem było przygotowanie i udział orkiestry podczas wizyty Ojca Świętego w 1999 r. w Drohiczynie.

Inne ważniejsze wydarzenia z pracy orkiestry w OSP:

 • zorganizowanie wyjazdu do Gardow, Niemcy, do miasta partnerskiego gminy Sokołów Podlaski;
 • wyjazd na Litwę;
 • udział w Koncercie Noworocznym w SOK;
 • liczne występy podczas uroczystości organizowanych przez Polski Związek Chórów i Orkiestr.

Przez trzy kolejne kadencje był członkiem Zarządu OSP w Sokołowie Podlaskim.

Dyrygent chóru składającego się z 800 osób

Wraz z rozpoczęciem pracy w SOK i w OSP w 1984 r. Pan Kazimierz Soszka został dyrygentem Chóru Katedralnego, którego funkcję sprawuje do dnia dzisiejszego, tj. 35 lat. Przez te lata swoim talentem muzycznym oraz predyspozycjami organizatorskimi rozwinął życie nie tylko w Parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, ale również w naszym mieście oraz Diecezji Drohiczyńskiej, w której jest znany jako bardzo dobry fachowiec. Za swój profesjonalizm i doświadczenie w pracy muzycznej z młodzieżą, członkami chóru i orkiestrą został wybrany z wielu dyrygentów do dyrygowania ośmiuset osobowym chórem z całej diecezji podczas spotkania z Ojcem Świętym Janem Pawłem II 10 czerwca 1999 r.

Swoim bezinteresownym zaangażowaniem, poświęconym czasem oraz oddziaływaniem pedagogicznym podniósł na wysoki poziom muzyczny wykonanie utworów przez Chór Konkatedralny, który przez 35 lat pod batutą Pana Kazimierza Soszki koncertuje i bierze udział we wszystkich uroczystościach związanych z liturgią oraz organizowanymi uroczystościami.

Za swoja wieloletnią i fachową pracę na rzecz Kościoła w Diecezji Drohiczyńskiej otrzymał wielokrotne podziękowania oraz gratulacje od Biskupa Drohiczyńskiego Antoniego Pacyfika Dydycza.

Praca zawodowa

Pan Kazimierz Soszka oprócz pracy dydaktycznej z młodzieżą, będąc Dyrektorem Publicznego Gimnazjum Nr 1, a obecnie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Pawła Kamińskiego, wychowuje dzieci i młodzież w duchu świadomego korzystania z dobrodziejstw kultury w każdej możliwej formie.

ZPiT Sokołowianie

Kazimierz Soszka jest współzałożycielem działającego w naszym mieście 17 rok Zespołu Pieśni i Tańca Sokołowianie. Od początku powstania do dziś pełni funkcję kierownika muzycznego oraz kapeli składającej się z 6 osób. To dzięki fachowej współpracy Pana Soszki z choreografem, Panią Iwoną Kopiwodą, zespół uzyskał bardzo wysoki poziom artystyczny oceniany dwa razy przez ogólnopolską komisję do spraw zespołów folklorystycznych. Wynikiem pracy muzyczno – kulturalnej jest zdobycie przez zespół certyfikatu oraz dostanie się do Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Zespołów.

W ramach CIOF, którego zespół jest członkiem, za swoją pracę i wysokie osiągnięcia wyjeżdżał za granicę. Koncertował m. in. w Rosji, Moskwie, Petersburgu, na Łotwie, w Jekabpils i Rydze, trzy razy na Ukrainie, w Równem i Dubnie. Ponadto zespół koncertował w Grecji, Turcji, Niemczech, Hiszpanii, Franccji, Bułgarii, Chicago, w Indonezji. W ciągu ostatnich lat swojej działalności Pan Soszka wykonał wraz z zespołem ponad 1000 koncertów, za które był odpowiedzialny ze strony muzycznej.

Sokołowski Ośrodek Kultury

Działalność kulturalna Pana Kazimierza Soszki rozpoczęła się w Sokołowskim Ośrodku Kultury, w którym pracował 16 lat, z którym współpracuje do dziś. Za swoją pracę na niwie kultury otrzymał list gratulacyjny od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, szereg podziękowań, listów i dyplomów burmistrza Miasta Sokołowa Podl., Starosty Powiatu Sokołowskiego, od organizacji działających na terenie miasta i powiatu. 

STSK

Swoją działalność kulturalną dodatkowo realizuje w Sokołowskim Towarzystwie Społeczno Kulturalnym, w którym działa od 25 lat, a czwartą kadencję jest członkiem Zarządu.

Kilka słów na koniec

Podsumowując, działalność kulturalną i edukacyjną Pana Kazimierza Soszki, należy stwierdzić, iż rzadko spotyka się w mieście osoby tak zaangażowane dla różnorodnych działań społecznych w pracy z dziećmi i młodzieżą, a także dorosłymi. Działania Pana Kazimierza wspierają władze miasta w promowaniu Sokołowa w środowisku lokalnym, w kraju, a także poza granicami państwa. To osoba otwarta, zaangażowana w działalność kulturalną oraz edukację kolejnych pokoleń.

Za swoja pracę w dziedzinie kulturalnej dotychczas otrzymał:

 • brązową, srebrną oraz złotą odznakę Zasłużony Dla Pożarnictwa;
 • Srebrną odznakę za działalność kulturalną Polskiego Związku Chórów i Orkiestr;
 • Srebrny Medal za działalność kulturalną Komendanta PSP w Siedlcach oraz Komendanta Związku Ochotniczych Straży Pożarnych;
 • od 20 lat posiada odznakę Zasłużony Działacz Kultury;
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej;
 • Nagroda Mazowieckiego Kuratora Oświaty;
 • Nagroda Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim „Sokół” za osiągnięcia edukacyjne i artystyczne;
 • Brązowy Medal Gloria Artis przyznany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Tekst: Jolanta Celińska i Danuta Leoniec

Fot. Iwona Kopiwoda