Śladami dworków i pałaców wschodniego Mazowsza

We wtorek 24 maja br. Słuchacze Sokołowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku udali się na sesję wyjazdową z Piotrem Szymonem Łosiem – dziennikarzem, radiowcem, pasjonatem historii regionu Mazowsza i Podlasia.

Pierwszym punktem wycieczki była Ruchna – zwiedzenie pracowni tkaniny dwuosnowowej na Mazowszu u p. Małgorzaty Pepłowskiej. Pani Małgorzata to twórczyni ludowa, która zajmuje się tkactwem dywanów dwuosnowowych, wycinankami opłatkowymi, a także wytwarzaniem rekwizytów obrzędowych i kwiatów z bibuły. W Ruchnie Słuchacze zwiedzili również park dworski Łubieńskich.

Kolejnym punktem był malowniczy Wyszków nad Liwcem. Dawniej własność Ossolińskich, którzy mieli tu swój pałac. Ciekawym zabytkiem, który dane było zobaczyć był późnobarokowy kościół parafialny pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego. Ufundowany w 1788 r. przez Aleksandra Macieja Ossolińskiego. Piękne wnętrze barokowo – klasycystyczne. W Wyszkowie była okazja zobaczyć niezwykle interesujące, murowane, przydrożne kapliczki z końca XVIII w., z figurkami świętych: św. Jana Nepomucena, św. Floriana.

Następnie Słuchacze SUTW odwiedzili Mokobody i kościół Św. Jadwigi – Sanktuarium Maryjne a w Cegłowie kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela, który powstawał w latach 1441-1444. Ostatnim punktem wyjazdu było zwiedzanie dworu w Gałkach którym opiekuje się małżeństwo Małgorzata i Waldemar Gujscy. To właśnie p. Waldemar Gujski oprowadzał studentów SUTW po pięknym dworze. Zarówno sam dwór, jak i zgromadzone w nim kolekcje pasów kontuszowych, tkanin buczackich, lamp naftowych, obrazów, mebli itp.