XVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz. 446) oraz wniosku Burmistrza Miasta z dnia 16.05.2016r., zwołuje się na dzień 19 maja 2016r. (czwartek) na godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Nadzwyczajną XVI Sesję Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Zapytania, interpelacje radnych.
4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta w roku 2016.
5. Zamknięcie sesji.