XXIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz. 446 z późn.zm.) oraz wniosku Burmistrza Miasta z dnia 9.02.2017r., zwołuje się na dzień 16 lutego 2017r. (czwartek) na godz.9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Nadzwyczajną XXIII sesję Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Projekt uchwały RM w spr. zmiany nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im.Janusza Kusocińskiego w Sokołowie Podlaskim.
  4. Projekt uchwały RM w spr. projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
  5. Projekt uchwały RM w spr. określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
  6. Projekt uchwały RM w spr. określenia kryteriów przyjmowania dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
  7. Zamknięcie sesji.