XIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2020r., poz. 713), oraz wniosku Burmistrza Miasta z dnia 04.06.2020r. zwołuję na dzień 9. czerwca 2020r. (wtorek) na godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Nadzwyczajną XIV Sesję Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Projekt uchwały RM w spr. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sokołów Podlaski na lata 2020-2035.
  3. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie miasta w roku 2020.
  4. Projekt uchwały RM w spr. uchylenia uchwały Nr XII/68/2020 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 24 stycznia 2020r.
  5. Projekt uchwały RM w spr. emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
  6. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Waldemar Hardej