Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

Uczestnicy sesji

W dniu 16 lutego 2017r. odbyła się XXIII Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej.

Podczas sesji obradowano nad:

  • projektem uchwały RM w sprawie zmiany nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Sokołowie Podlaskim,
  • projektem uchwały RM w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe,
  • projektem uchwały RM w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
  • projektem uchwały RM w sprawie określenia kryteriów przyjmowania dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Zwołana sesja dotyczyła reformy edukacji, która zakłada wygaszanie gimnazjów i powrót do ośmioklasowej szkoły podstawowej. W obecności 14 radnych wszystkie proponowane uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.