XXXIV Sesja Rady Miejskiej

Uczestnicy sesji

12 października na sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyła się XXXIV Sesja Rady Miejskiej.

Podczas 15 punktu sesji, czyli spraw różnych, Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski Bogusław Karakula oraz Radni Rady Miejskiej otrzymali podziękowania z okazji zakończenia 8. kadencji 2014-2018.

Podczas sesji obradowano nad:

  1. Projektem uchwały RM w spr. zmian w Statucie Miasta.
  2. Projektem uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Sokołów Podlaski nieruchomości.
  3. Projektem uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na dzierżawę, na okres powyżej 3 lat oraz odstąpienia do przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność miasta.
  4. Projektem uchwały RM w spr. regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski.
  5. Projektem uchwały w spr. nadania Szkole Muzycznej I stopnia w Sokołowie Podlaskim imienia „Michała Kleofasa Księcia Ogińskiego”
  6. Projektem uchwały RM w spr. nadania nazwy ulicy w Sokołowie Podlaskim.
  7. Projektem uchwały RM w spr. nadania nazwy ulicy w Sokołowie Podlaskim.
  8. Informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Sokołów Podlaski w roku szkolnym 2017/2018.