LII Sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informuję, że w dniu 11 marca 2024r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się LII Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Wnioski do porządku obrad
 3. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim dot. bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Sokołowie Podlaskim w roku 2023.
 6. Projekt uchwały RM w spr. powołania Zespołu do spraw zaopiniowania zgłoszonego kandydata na ławników Sądu Okręgowego w Siedlcach na kadencję 2024-2027.
 7. Projekt uchwały RM w spr. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Sokołów Podlaski w roku 2024.
 8. Przyjęcie protokołu LI Sesji Rady Miejskiej.
 9. Oświadczenia, wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Sokołowie Podlaskim

/-/ Waldemar Hardej