Uwaga kierowcy!

Prace remontowe na drogach

W centrum miasta, na skrzyżowaniu ul. Wolności, Kosowskiej i Długiej, trwają prace.  Instalowana jest nowa sygnalizacja, dobudowywane są nowe pasy, powstaje nowa nawierzchnia. Drogowcy pracują także na ul. Słonecznej i Ks. Bosco. Nowe rondo i ul. Bartoszowa są już otwarte, ale to jeszcze nie koniec.

Prace w centrum rozpoczęły się po długich staraniach burmistrza Bogusława Karakuli w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.  Po ich zakończeniu łatwiej będzie wyjechać z ul. Kosowskiej i skręcić w Długą. To pozwoli zmniejszyć korki i usprawnić ruch w centrum miasta.

Trwa również remont ul. Słonecznej. Na tej ulicy prowadzona jest modernizacja nawierzchni, o którą zabiegali mieszkańcy.

Burmistrz wyjaśnia, że po wielu perypetiach znalazła się firma, która zgodziła się podjąć się tego zadania. Zaowocuje to poprawą codziennych warunków życia mieszkańców tej ulicy, ale nie tylko. Przy Słonecznej, położonej blisko targowiska, w dni targowe parkują kierowcy przyjeżdżający do naszego miasta.

Zaawansowane są prace na ul. ks. Bosco.  Budowa tego odcinka to odpowiedź na apele mieszkańców nowych domów jednorodzinnych i bloków budowanych w tej okolicy. Ludzie narzekali na dziury, kałuże i błoto.

“Na tę modernizację udało nam się pozyskać od wojewody mazowieckiego promesę w wysokości 930 tys. zł. Czasu było mało, inwestycja musi być zakończona i rozliczona przed końcem bieżącego roku. Wykonawcę udało się wyłonić dopiero w drugim przetargu” – mówi burmistrz Bogusław Karakula.

Na odcinku o długości pół kilometra, od skrzyżowania z ul. Św. Anny aż do końca ulicy, drogowcy układają nawierzchnię z kostki. Powstaną też ścieżki rowerowe o łącznej długości 1,5 km. Projekt przewiduje budowę kolektora deszczowego.

Budowane w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych – ulica Bartoszowa i rondo na skrzyżowaniu tej ulicy z Piłsudskiego, już zostały oddane do użytku. Spieszono się, aby zdążyć z realizacją inwestycji przed 1 listopada. O to, z myślą o kierowcach udających się na cmentarz przy ul. Bartoszowej, starał się burmistrz Bogusław Karakula.

Rondo jest elementem większego planu Trasy Śródmiejskiej. Nowy ciąg będzie się łączył ul. Piłsudskiego z ulicą Romanowskiego i Siedlecką. Jego budowę planuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Projekt ma związek z planowaną budową obwodnicy Sokołowa.