Przebudowa odcinka ul. Długiej ukończona

ulica Długa

W bieżącym roku na terenie naszego miasta kontynuowane są prace związane z utworzeniem węzła przesiadkowego, budową ścieżek rowerowych i przebudową nawierzchni jezdni niektórych ulic w ramach programu Regionalnych Inwestycji Terytorialnych. Liderem całego projektu jest Powiat Sokołowski, natomiast Miasto Sokołów Podlaski uczestniczy w projekcie jako partner, który  współfinansuje prowadzone prace.  

Kolejnym etapem, który zakończono w dniu 14 września była przebudowa nawierzchni ul. Długiej na odcinku od ul. Wolności do Placu Ks. Brzóski. W miejsce starej zniszczonej nawierzchni z kostki  betonowej wykonana została nowa nawierzchnia jezdni z kostki granitowej wraz z krawężnikami granitowymi, wykonano też nowe nawierzchnie chodników dla pieszych oraz wybudowano ścieżkę rowerową. Przebudową objęto ul. Długą na odcinku ok. 220 m. W chwili obecnej trwają jeszcze prace projektowe nad nowym oznakowaniem w rejonie skrzyżowania z ul. Wolności. 

Koszt przebudowy ul. Długiej to kwota ok. 605.000 zł, z czego 90% poniesionych kosztów wynoszą środki zewnętrzne (80% z Unii Europejskiej, 10% z budżetu państwa), natomiast 10%, czyli 60.500 zł – pokrywa Miasto Sokołów Podlaski.

Kolejnym etapem jaki przeprowadzi Starostwo przy finansowym udziale Miasta będzie przebudowa nawierzchni chodnika i budowa odcinka ścieżki rowerowej na Placu Ks. Brzóski, która połączy ścieżkę w ul. Długiej z budowaną obecnie ścieżką w ul. Wilczyńskiego, a także budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 62 tzn. ulicy Wolności i ul. Węgrowskiej do skrzyżowania z ul. Oleksiaka Wichury. Prace na tym odcinku właśnie rozpoczęto.