Koniec prac na Międzyrzeckiej i Długiej

Nowa nawierzchnia na Międzyrzeckiej

Kolejne odcinki sokołowskich ulic doczekały się gruntownej modernizacji. Mowa o dwóch odcinkach ulic: Długiej i Międzyrzeckiej. 

Dzięki staraniom burmistrza Sokołowa Podlaskiego Bogusława Karakuli, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przeprowadziła remont nawierzchni i chodnika na odcinku DK62 od km 310+275 do km 310+641, w ciągu ulic Długiej i Międzyrzeckiej. Na czas pracy, czyli od 31 sierpnia, remontowany odcinek był wyłączony z ruchu. Oddanie go do użytku jest planowane na przełom września i października.

Prace budowlane już się zakończyły. Ich ostatnim etapem jest trwające wprowadzanie stałej organizacji ruchu, polegające, m.in. na wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego.

Szacunkowy koszt wykonania całego zadania wyniósł ok. 400.000 zł

 O tę inwestycję władze miasta zabiegały od dawna. Te dwa odcinki ulic były w złym stanie.  Koleiny zagrażały bezpieczeństwu kierowców i przejeżdżających samochodów.

Burmistrz Sokołowa Bogusław Karakula prowadzi sukcesywne starania o remonty na kolejnych odcinkach biegnących przez miasto dróg krajowych. Prace są prowadzone w miarę możliwości finansowych GDDKIA.

– Cały czas zabiegamy w GDDKiA o realizację prawoskrętów na rondzie im. Kard. Stefana Wyszyńskiego, w okolicy ZUS. Natomiast priorytetem dla GDDKiA jest  budowa obwodnicy miasta. Mimo to wciąż staramy się i apelujemy do GDDKiA o realizację kolejnych inwestycji na drogach krajowych – mówi wiceburmistrz Krzysztof Dąbrowski.