Uroczystości pamięci Sędziego Stanisława Dąbrowskiego

Odsłonięcie tablicy

W piątek 9 stycznia, w pierwszą rocznicę śmierci Sędziego Stanisława Dąbrowskiego, odbyły się uroczystości upamiętniające tego wybitnego sokołowianina, I Prezesa Sądu Najwyższego.

W wydarzeniu zorganizowany przez Sokołowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, I Liceum Ogólnokształcące i Miejską Bibliotekę Publiczną wzięli udział przedstawiciele Sądu Najwyższego, Sądu Okręgowego w Siedlcach i Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim, a także rodzina i przyjaciele Zmarłego, przedstawiciele samorządu miejskiego i mieszkańcy miasta.

W I LO odsłonięto tablicę pamiątkową i nadano imię Sędziego Stanisław Dąbrowskiego pracowni wiedzy o społeczeństwie i podstaw przedsiębiorczości. Następnie w Konkatedrze odprawiono mszę świętą, po której zebrani udali się na nowo wybudowane rondo u zbiegu ulic Księdza Bosco i Armii Krajowej. Na mocy uchwały Nr III/8/2014 z dnia 30 grudnia 2014 Rady Miejskiej rondu nadano imię Sędziego Stanisława Dąbrowskiego.

Ostatnim punktem uroczystości było spotkanie poświęcone wspomnieniu Stanisława Dąbrowskiego, które odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej.