Spotkanie „Czyste powietrze” za nami

Uczestnicy spotkania

18 października na sali widowiskowej Sokołowskiego Ośrodka Kultury odbyło się spotkanie z mieszkańcami w sprawie dofinansowania nowych źródeł ciepła i termomodernizacji budynków jednorodzinnych.

Na spotkaniu obecni byli m.in. Minister Środowiska – Henryk Kowalczyk, Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Anna Król, Senator RP Waldemar Kraska, Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski – Bogusław Karakula, Prezes Zarządu WFOŚ – Marek Ryszka, pracownicy delegatury WFOŚ w Siedlcach.

Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski przywitał gości, po czym wystąpił Minister Środowiska. Opowiedział on o celach programu „Czyste powietrze”, głównych zasadach i warunkach dofinansowania.

Następnie mieszkańcy miasta zadawali pytania, na które odpowiadał minister i wiceprezes NFOŚiGW.

Pracownicy delegatury WFOŚiGW w Siedlcach wytłumaczyli zasady wypełniania i składania wniosków o dofinansowanie.

Zainteresowanie programem jest duże, o czym świadczyła wypełniona sala.