Wybory samorządowe w „Dwójce”

Wybory samorządu uczniowskiego

Październik w sokołowskiej „Dwójce” to od kilku lat czas wyborów nowego zarządu Samorządu Uczniowskiego.

Pierwszym etapem tej lekcji demokracji było wytypowanie w zespołach klasowych reprezentantów środowiska uczniowskiego. Młodzi ludzie starali się wybrać i zachęcić do startu w wyborach osoby posiadające predyspozycje do aktywności społecznej. Po zapoznaniu się z opiniami i potrzebami, a także zebraniu informacji dotyczących oczekiwań wobec działań zarządu, kandydaci starali się przygotować atrakcyjne i jednocześnie możliwe do realizacji programy wyborcze. Każdy z nich otrzymał na szkolnym korytarzu powierzchnię reklamową, którą mógł wykorzystać na autoprezentację. Na ciekawych i przyciągających wzrok bilbordach pojawiły się najważniejsze postulaty i propozycje z programów wyborczych, no i oczywiście okraszone fotkami informacje dotyczące pasji, zainteresowań i mocnych stron kandydatów. Przedstawiając je w wielkim skrócie można powiedzieć, że dotyczyły one takich działań i przedsięwzięć które sprawią, że nasza szkoła będzie jeszcze fajniejsza niż jest obecnie.

Kulminacyjnym punktem kampanii wyborczej była debata w której wzięli udział wszyscy uczniowie klas IV-VIII, nauczyciele i dyrekcja. Debatę otworzył i podsumował wicedyrektor szkoły p. Adam Czesławiak, podkreślając znaczenie samorządności uczniowskiej i zalety demokratycznie podejmowanych rozwiązań, które korzystnie wpływają na rozwój postaw obywatelskich młodych ludzi. Mając świadomość tego, że debata ma duży wpływ na decyzje podejmowane przy urnie wyborczej kandydaci do zarządu SU starali się jak najkorzystniej zaprezentować przed szkolnym elektoratem. Już samo publiczne występowanie przed trzystuosobowa grupą wyborców było dla nich dużym przeżyciem a należało wykazać się dużymi umiejętnościami w prezentowaniu swoich pomysłów i sztuce argumentowania wobec wielu pytań wyrażających oczekiwania i potrzeby dotyczące działań Samorządu Uczniowskiego.

Nowym punktem w porównaniu z latami ubiegłymi była prezentacja pomysłów na zagospodarowanie jednego z budynków sąsiadującego z naszą szkołą Parku Przemysłowego w taki sposób, aby spełniał on oczekiwania i potrzeby młodych ludzi. Przyznać należy, że i w tym przypadku reprezentanci szkolnej społeczności przedstawili bardzo interesujące propozycje.

Po zakończonej debacie nastąpiła cisza wyborcza, a specjalnie powołana komisja przygotowała karty do głosowania dla każdego ucznia. Wybory miały oczywiście charakter powszechny i bezpośredni z zachowaniem tajności głosowania. Po przeliczeniu głosów przez komisję sporządzono protokół wyborczy podsumowujący wyniki głosowania z którymi całą społeczność szkolną zapoznano na uroczystym apelu. Przewodniczącą zarządu SU została Natalia Jańczuk, wiceprzewodniczącym Kamil Żochowski, sekretarzem Sandra Hardej, a skarbnikiem Mikołaj Mikołajczuk.

Podczas przedwyborczej debaty jeden z kandydatów, teraz już wiceprzewodniczący zarządu SU powiedział : swoimi działaniami chcemy sprawić , żeby nasza szkoła była miejscem w którym z przyjemnością spędza się czas. Czego wszystkim uczniom naszej szkoły i sobie życzymy.

Robert Jaszczuk – opiekun SU