Zmiany w programie „Czyste Powietrze”

Czyste powietrze

Szanowni Mieszkańcy!

Informujemy, że od 15 maja br. wprowadzono zmiany w Programie „Czyste Powietrze”.

Uproszczono sposób dofinansowania wniosków, ograniczono liczbę wymaganych dokumentów, wprowadzono możliwość finansowania przedsięwzięć już rozpoczętych i zakończonych oraz skrócono czas rozpatrywania wniosków.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców miasta do punktu konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze”.

Informujemy, że w Urzędzie Miasta w pok. 33 i 34 można złożyć wniosek o dofinansowanie, jak również rozliczyć otrzymaną dotację.

Program przewiduje dofinansowanie m.in. na: wymianę nieefektywnych energetycznie źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, termomodernizację budynków.

Przed wizytą w urzędzie prosimy o zapoznanie się z listą informacji, jakie należy przygotować przed wypełnieniem wniosku.

Dodatkowe informacje pod nr tel. (25) 781 75 61, 781 75 63

Lub e-mail: d.flisiuk@sokolowpodl.pl, j.celinski@sokolowpodl.pl,

W załączeniu :