Nagłówki

Informacja o realizacji Programu Czyste Powietrze

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Informacja o realizacji Programu Czyste Powietrze na terenie Miasta Sokołów Podlaski.

  • liczba złożonych wniosków: 713
  • liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 410
  • kwota wypłaconych dotacji: 6553952,27

Informacje zawarte w zestawieniu pobrane zostały z wewnętrznego systemu teleinformatycznego WFOŚIGW w Warszawie i dotyczą okresu od początku trwania Programu „Czyste Powietrze”, tj. od dnia 19.09.2018 r. do dnia 31.12.2023 r.