Sprzątanie Świata Sokołów Podlaski 2021

Fundacja Nasza Ziemia oraz Urząd Miasta Sokołów Podlaski zaprasza do akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2021”. Tegoroczną akcję proponujemy przeprowadzić w dniach 17 – 19 września.

Jak co roku celem akcji „Sprzątania świata” jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska – poczynając od uprzątania śmieci, poprzez promocję i stosowanie selektywnej zbiórki odpadów po długofalowe, rozbudowane programy ekologiczne.

Akcja  znajduje duże zainteresowanie wśród młodzieży, przynosi konkretne efekty w zakresie poprawy stanu porządku w mieście oraz edukacji ekologicznej.

Tematem tegorocznej ogólnopolskiej akcji  jest:  „Myślę, więc nie śmiecę”. Podejmujmy działania, wspomagające selektywną zbiórkę odpadów i poszanowania zasobów środowiska, dzięki którym nauczymy się nie tworzyć niepotrzebnych odpadów i będziemy stawać się coraz bardziej odpowiedzialnymi konsumentami, a w konsekwencji dzięki temu nie będziemy zaśmiecać ani w takim stopniu jak dotąd zużywać i niszczyć środowiska.

Plakat akcji Sprzątanie Świata 2021