Realizacja programu Czyste Powietrze na terenie miasta

logotyp programu "Czyste Powietrze"

Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na terenie miasta Sokołów Podlaski – stan na dzień 31.12.2022r.

  • Liczba złożonych wniosków: 573
  • Liczba zawartych umów: 528
  • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 294
  • Kwota wypłaconych dotacji: 4365324,19

Informacje pochodzą z wewnętrznego systemu teleinformatycznego WFOŚIGW w Warszawie i dotyczą okresu od początku trwania Programu „Czyste Powietrze”, tj. od dnia 19.09.2018 r. do dnia 31.12.2022 r.