Informacja o realizacji Programu Czyste Powietrze na terenie miasta

logotyp programu "Czyste Powietrze"
  • Liczba złożonych wniosków: 639
  • Liczba zawartych umów: 566
  • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 378
  • Kwota wypłaconych dotacji: 5623703,47

Informacje pobrane zostały z wewnętrznego systemu teleinformatycznego WFOŚIGW w Warszawie i dotyczą okresu od początku trwania Programu „Czyste Powietrze”, tj. od dnia 19.09.2018 r. do dnia 30.06.2023 r.