Informacja o realizacji Programu Czyste Powietrze

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Informacja o realizacji Programu Czyste Powietrze na terenie Miasta Sokołów Podlaski.

  • liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 668
  • liczba zawartych umów o dofinansowanie: 612
  • liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 397
  • kwota wypłaconych dotacji dla przedsięwzięć z terenu Miasta: 6128175,48

Informacje zawarte w zestawieniu pobrane zostały z wewnętrznego systemu teleinformatycznego WFOŚIGW w Warszawie i dotyczą okresu od początku trwania Programu „Czyste Powietrze”, tj. od dnia 19.09.2018 r. do dnia 30.09.2023 r.