Informacja o realizacji Programu Czyste Powietrze

logotyp programu "Czyste Powietrze"

Dane udostępnione przez WFOŚiGW w Warszawie:

  • liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 605
  • liczba zawartych umów o dofinansowanie: 538
  • liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 349
  • kwota wypłaconych dotacji dla przedsięwzięć z terenu Gminy/Miasta: 5052700,74

Informacje zawarte w zestawieniu pobrane zostały z wewnętrznego systemu teleinformatycznego WFOŚIGW w Warszawie i dotyczą okresu od początku trwania Programu „Czyste Powietrze”, tj. od dnia 19.09.2018 r. do dnia 31.03.2023 r.