Patriotyczne spotkanie przy Siwym Dębie z Leśną Krainą

Uczestnicy spotkania

18 września o godz. 12:30 odbyło się patriotyczne spotkanie przy Siwym Dębie w lesie przeździeckim. W tym miejscu 1 marca 1863 r. kozacy otoczyli obóz powstańczy i schwytanych powiesili na drzewie.

Spotkanie rozpoczęło się od powitania gości, czyli m.in. Zastępcy Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski Krzysztofa Dąbrowskiego, pracowników Nadleśnictwa Sokołów, komendy i instruktorów Hufca ZHP Sokołów Podlaski, przyjaciół przedszkola, rodziców, zuchów, harcerzy i przedszkolaków.

Następnie przedszkolne zuchy „Leśne Biszkopty” recytowały wiersz Czesława Janczarskiego „O czym szumi stary dąb”.

Najważniejszym elementem spotkania była opowieść p. Jerzego Tomczuka o historii partyzantki w lesie przeździeckim.

Później wszyscy wspólnie śpiewali pieśń „Szara piechota”, po czym organizatorzy rozdali zgromadzonym pyszne jabłka.

Na koniec spotkania zabrał głos p. Krzysztof Dąbrowski. Podziękował za zaproszenie oraz wyraził pełne uznanie dla wpajania młodym ludziom wartości patriotycznych.

Celem spotkania były: rozwój postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury narodowej, rozbudzanie szacunku i poczucia dumy wobec dorobku minionych pokoleń, wzmacnianie więzi historycznych, kulturowych i narodowych oraz kształtowanie więzi i świadomości obywatelskiej z krajem ojczystym.

Organizatorami spotkania było Miejskie Przedszkole nr 4 w Sokołowie Podlaskim Leśna Kraina: p. dyrektor Ewa Zakrzewska, p. Katarzyna Nawacka i p. Katarzyna Kruszewska.