Rajd rowerowy śladami ks. Brzóski w SP2

Uczestnicy rajdu

W sobotę 15 września uczniowie sokołowskiej „Dwójki” wzięli udział w rajdzie rowerowym zorganizowanym w ramach realizacji projektu „Otwarta szkoła”.

Celem tej formy edukacji regionalnej było poszerzenie przez uczniów zakresu wiedzy dotyczącej ks. gen. Stanisława Brzóski. Trasa wycieczki wiodła przez miejsca związane z jego działalnością podczas powstania styczniowego w Sokołowie Podlaskim i okolicznych miejscowościach. Jest to  jedno
z zaplanowanych w szkole przedsięwzięć służących uczczeniu setnej rocznicy odzyskania niepodległości.

W Przywózkach młodzi regionaliści poznali miejsce, gdzie mieściła się  jedna z kryjówek służących działalności konspiracyjnej ostatniego dowódcy Powstania Styczniowego na Podlasiu i historię udanej ucieczki z obławy przeprowadzonej przez oddział wojsk zaborcy.

W miejscowości Krasnodęby  – Sypytki przy pomniku wzniesionym na miejscu domu, w którym ukrywał się ks. gen. Brzóska z adiutantem Franciszkiem Wilczyńskim, uczestnicy rajdu poznali szczegóły dotyczące ich aresztowania.  

W Sokołowie Podlaskim przy pomniku upamiętniającym publiczną egzekucję dwóch powstańczych bohaterów młodzi ludzie odczytując zamieszczone na tablicach informacje starali się zrozumieć trudne położenie, grożące niebezpieczeństwa i tragiczne konsekwencje, na jakie narażeni byli uczestnicy powstań narodowych.

Ostatnim punktem sobotniej wycieczki był przeprowadzony przy ognisku konkurs z nagrodami dotyczący znajomości faktów z powstańczej działalności ks. Brzóski, podczas którego nasi regionaliści zaprezentowali wysoki poziom wiedzy. Dobre humory towarzyszące podczas powrotu do domów i pytania o kolejny wyjazd pozwalają przypuszczać, że odkrywanie śladów historii w połączeniu z turystyką rowerową może być dla młodych ludzi interesującą propozycją na aktywne spędzanie czasu wolnego.

Robert Jaszczuk