Jedyna sokołowianka wśród zwycięzców

Zdjęcie laureatki konkursu na tle logo szkoły

Małgorzata Hackemer, uczennica klasy VI z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Sokołowie Podlaskim została laureatką konkursu historycznego na etapie wojewódzkim.

Konkurs Historyczny im. majora Marka Gajewskiego jest konkursem tematycznym o zasięgu ponadwojewódzkim, organizowanym przez kuratorów oświaty. Jego uczestnicy – uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych – sprawdzają swoją wiedzę na temat historii polskiej wojskowości. W tym roku odbyła się XXVI edycja, która nosiła tytuł „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514. Od Cedyni do Orszy”.

– Tegoroczny konkurs obejmował historię Polski i historię powszechną dziejów oręża polskiego od czasów zwycięskiej bitwy stoczonej przez wojska Mieszka I pod Cedynią w 972 roku do 1514 roku i zwycięstwa wojsk litewsko-polskich pod Orszą – wyjaśnia Katarzyna Jadczuk, nauczycielka historii w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2. – Uczestnicy konkursu musieli wykazać się doskonałą wiedzą historyczną, a także m.in. wiadomościami z zakresu uzbrojenia, umundurowania, budownictwa obronnego i symboliki wojskowej oraz umiejętnościami posługiwania się mapą i szkicem graficznym.

Małgorzata Hackemer z klasy VI b PSP2 z powodzeniem wykonała w listopadzie zadania na etapie szkolnym, następnie w grudniu wykazała się obszerną wiedzą podczas etapu rejonowego, by w marcu podczas etapu wojewódzkiego osiągnąć tytuł laureata konkursu.

– Gratulujemy Małgorzacie sukcesu. Świadczy on o rozległej wiedzy historycznej i zaangażowaniu do stałego jej poszerzania, ponieważ treści sprawdzane podczas konkursu wykraczają poza podstawę programową szkoły podstawowej – zauważa nauczycielka Katarzyna Jadczuk.

KATARZYNA KARPIŃSKA