Ekologiczny Sokołów Podlaski – etap IV

foto: Ekologiczny Sokołów Podlaski - etap IV - pic sid1736 0 thumb2„Ekologiczny Sokołów Podlaski – etap IV, dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 142.351,77 zł”.

Zadanie polegało na udzieleniu pomocy finansowej osobom fizycznym, które zdecydowały się na modernizację kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego lub olejowego na gazowy lub ulepszenie pieca gazowego na piec o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła. Projekt polegał na dostawie 31 kotłów gazowych dla mieszkańców miasta o łącznej mocy 725 kW. Koszt całkowity zadania wyniósł 228.706,20 zł, w tym 142.351,77 zł (62,24 %) pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Projekt bezpośrednio przyczynił się do poprawy stanu środowiska, wpływając tym samym na poprawę warunków życia mieszkańców.